ETARGET

Obchod

Obchod je převod vlastnictví, zboží a služeb z jedné osoby nebo subjektu na druhou. Obchod je někdy nazýván jako volný obchod nebo finanční transakce či vyměna. Síť, která povoluje obchod, se nazývá trh. Směnný obchod je přímá výměna služeb a zboží. Peníze velice zjednodušily a podpořily obchod. Obchod mezi dvěma obchodníky se nazývá dvoustranný obchod, kdežto obchod mezi více než dvěma obchodníky je mnohostranný obchod.

Velkoobchod je definován jako prodej zboží nebo prodej zboží pro maloobchodníky, pro komerční, průmyslové, institucionální nebo další profesionální firemní uživatele, nebo jiné velkoobchodníky a související služby. Maloobchod se skládá z prodeje zboží, například v obchodním domě, butiku nebo kiosku, a to v malých a jednotlivých parcelách pro přímou spotřebu kupujícího. Mezinárodní obchod je výměna kapitálu, zboží a služeb přes mezinárodní hranice nebo území. Ve většině zemí takový obchod představuje významný podíl hrubého domácího produktu (HDP). Zatímco mezinárodní obchod byl přítomen během dlouhé historie, jeho ekonomický, společenský a politický význam byl na vzestupu v nedávných stoletích.